Nhà sản xuất thiết bị CNC với hơn 10 năm kinh nghiệm từ Trung Quốc.
hiện tại vị trí: Trang chủ » Liên hệ chúng tôi

Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ cách nào thuận tiện cho bạn. Chúng tôi có sẵn 24/7 qua fax hoặc email. Bạn cũng có thể sử dụng một hình thức liên hệ nhanh bên dưới hoặc truy cập văn phòng của chúng tôi cá nhân. Chúng tôi sẽ rất vui khi trả lời câu hỏi của bạn.
Chính sách bảo mật
Vui mừng bạn có thể tin tưởng chúng tôi và để lại thông tin liên lạc của bạn.
Chúng tôi chỉ sử dụng nó để liên lạc với bạn và giữ bí mật thông tin của bạn một cách nghiêm chỉnh và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác.